Levensdoelen.nu header

Interesse in de mens loopt als een rode draad door mijn leven. Kijken naar ‘de mens’ vanuit een Holistische visie, dat is de leer die ik verder ben gaan ontwikkelen.

Mijn sluimerende verlangen om mijn gevoel van zingeving en mijn belangstelling in het leven van anderen verder te ontwikkelen komt tot uiting in mijn praktijk Levensdoelen.nu. Ik gebruik een wetenschappelijk ontwikkelde maar tevens praktische aanpak die aansluit op vragen waar jij mee zit en die het mogelijk maakt om in een aantal sessies te ontdekken waar je hart ligt, welke beperkingen jij nu ervaart en hoe jij in de toekomst jouw droom kan gaan leven vanuit jouw kern, kracht en kwaliteiten. Ik zie je graag!

Werk- en Trainingservaring

2020 – heden
Praktijk A de Lint

Praktijk Anne-Marie de Lint
Massagetherapeut met fysieke aanpak om lichaam en geest in balans te brengen. (www.praktijkannemariedelint.nl)

2020
See True Mindfulness

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe, veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. ACT is een bewezen effectieve vorm van therapie, die gebruikt kan worden bij onder andere burn-out, angst, en depressieve klachten. ACT is echter geschikt voor veel meer dan dat. In een ACT-traject kijk je namelijk hoe je je leven zinvol kunt invullen, ondanks de onvermijdelijke moeilijke dingen die je in het leven tegenkomt. Zodat je een waardevol leven kunt leiden.

2014 – heden
Levensdoelen.nu

Levensdoelcoach - Ondersteunen van jongeren en volwassenen die vastlopen in hun ontwikkeling. Holistische aanpak. (www.levensdoelen.nu)

2017 – heden
ILVJ

Initiatiefnemer ILVJ (Instituut LevensVragen Jong-Volwassenen). Helpt jong-volwassenen (18-35 jaar) met persoonlijke ontwikkeling, studiekeuzes, relaties en zingeving. ILVJ adviseurs geven richting en helpen cliënten met nieuwe perspectieven. Sleutelwoord van ILVJ is toegankelijkheid. ILVJ werkt via een internet portal en fysieke locaties.

2016 – 2017
NW ziekenhuisgroep

Workshopleider. Handvatten aanreiken aan managers om het welbevinden van hun medewerkers en zichzelf te vergroten. Autonomie, uitdagend werk en plezierige sociale contacten geven werknemers een gevoel van welbevinden en stimuleren de lichamelijke en mentale gezondheid. Hierdoor ontstaat een opwaartse spiraal van positiviteit en veerkracht.

2016
Kraamzorg NH

Workshopleider. De workshop streeft er naar om managers handvatten aan te reiken om het welbevinden van hun medewerkers en zichzelf te vergroten. Autonomie, uitdagend werk en plezierige sociale contacten geven werknemers een gevoel van welbevinden en stimuleren de lichamelijke en mentale gezondheid. Hierdoor ontstaat een opwaartse spiraal van positiviteit.

2015 -2017
Care For Women

Coordinator Marketing en Organisatie - Analyse gemaakt van doelstellingen, middelen, knelpunten en toekomstvisie Care for Women Centrum. Na afstemming met eigenaar en consulenten een Marketing en Organisatieplan opgesteld.

2006 - 2013
LVTN

 

Lid LVTN - De Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten, de LVNT, is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt. Het is een vereniging waar therapeuten met meer dan 25 verschillende werkvormen zich thuis voelen. Wat deze werkvormen verbindt is dat de LVNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een LVNT therapeut cliënten steunt in hun ontwikkeling en heelwording. Vanuit deze grondhouding biedt de LVNT ondersteuning aan therapeuten, en is zij een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door LVNT therapeuten gegeven consulten.

2005 – 2013
Rondom Zon

Praktijk ‘Rondom Zon’ - Na afronding van de vierjarige HBO-opleiding Holos heb ik gewerkt als lichaams-gericht (kinder)therapeut. Dit werk deed ik vanuit mijn eigen praktijk ‘RondomZon’. Ik richtte mij op volwassenen en primair op kinderen die baat hadden bij een lichaamsgerichte en/of gedragsgerichte benadering. Daarnaast heb ik veel kinderen behandeld waarvan de ouders kampten met relatieproblemen.

Ook heb ik groepstrainingen verzorgd voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Eén van de trainingen die ik meerdere malen heb gegeven is de cursus ‘Plezier op school’. Deze zomercursus is bedoeld voor aanstaande brugklassers die gepest worden of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdsgenoten. De cursus heeft als doel de sociale competentie van de aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een goede start kunnen maken op de nieuwe school. Deze tweedaagse zomercursus is ontwikkeld door het Riagg in Limburg. Ter voorbereiding heb ik een ‘Train de Trainer’ opleiding gevolgd.

1998 - 2001

Evenementen-bureau ‘Golden Days Events’ - Golden Days Events was een maatschappelijk gerichte onderneming welke zich richtte op het organiseren van culturele evenementen voor ouderen. Een voorloper van “Vier het Leven”.

1990 – 1993

KABU Utrecht - Na mijn studie aan de Haagse Hogeschool heb ik een aantal jaren gewerkt als assistent facilitair manager op het bedrijfsbureau van de KABU te Utrecht. Dit is een overkoepelende organisatie van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Het werk bestond voornamelijk uit het regelen en plannen van arbeidsplaatsen voor de facilitaire dienst. Daarnaast vonden er functioneringsgesprekken plaats.

1991 - 1993

Indisposables, Hoevelaken - Begin jaren negentig word ik steeds milieubewuster. Raak doordrongen van het feit dat we de aarde massaal aan het uitbuiten zijn en duurzame grondstoffen verspillen en dat afval een steeds groter probleem wordt. Samen met mijn man heb ik katoenen luiers uit Canada geïmporteerd om doelbewust een bijdrage te leveren aan het milieu. Uiteindelijk het bedrijf verkocht aan Carla’s Company.


Maatschappelijke activiteiten

2016 – 2018
Vluchtelingenwerk

Taalcoach – Begeleiden vluchtelingengezin uit Syrië.

2013 - 2014

Wandelen voor Water - Redactie van nieuwsbrief voor Wandelen voor Water in de regio het Gooi. De landelijke actie “Wandelen voor Water” probeert kinderen in Nederland hetzelfde gevoel te geven als kinderen in landen als  Ethiopië. Daar moeten kinderen gemiddeld 6 kilometer per dag met 6 liter water lopen. Door wandelen voor water wordt iedereen zich bewust hoe het leven ergens anders is en helpt “Wandelen voor Water”  de kinderen in Ethiopië aan schoon drinkwater. De kinderen vragen een sponsorbijdrage aan ouders en/of familie voor dit project. Een actieve leerervaring voor kinderen en ouders. http://www.wandelenvoorwater.nl

2010 - 2012

TV Eemland - Als lid van de programmacommissie was ik medeverantwoordelijk voor het bepalen van de wekelijkse programmering. Ik hield mij bezig met het inplannen van de journalisten en de cameramensen voor verschillende items.  Zelf heb ik een bijdrage mogen leveren aan o.a. twee medische items, een over borstreconstructie en een over redressiehelmtherapie bij baby’s (schedelcorrecties).

2000 - 2005

Damessociëteit Amitié Baarn - Penningmeester

1992 - 1995

‘Samen op Weg’ gemeente Hoevelaken - In de periode 1992 – 1995 ben ik ouderling geweest bij een ‘Samen Op Weg’ gemeente in Hoevelaken. Hierdoor heb ik veel begrip en bewondering ontwikkeld voor het geestelijk leven van mensen; met name in gevallen waar het leven allesbehalve vanzelf gaat. Als ouderling was ik een luisterend oor. Mensen kunnen helpen; maar uiteindelijk moet een volwassene (of kind) zelf ervaren wat nodig is om op eigen kracht het probleem achter zich te laten of er anders mee om te gaan.

1993 - 1995

Speel-o-theek Hoevelaken - Als een van de vijf initiatiefneemsters heb ik onderzocht of het mogelijk was om een speel-o-theek op te zetten in Hoevelaken. Uiteindelijk zijn de gemeentes Nijkerk en Hoevelaken gefuseerd, en is gekozen voor een speel-o-theek in de gemeente Nijkerk.

 

Kompas2015 80


Contact

 

© Levensdoelen.nu 2020