Levensdoelen.nu header

Anne-Marie de Lint, Levensdoel coach

Mijn oog viel op een boeiend artikel in het fd.weekend van Annemieke Diekman, 14 mei 2016: Zelfbewust, inspirerend en empathisch…wordt mindful leidinggeven in Nederland de nieuwe standaard? Of biedt de vertrouwde structuur meer houvast? In Silicon Valley lijkt het intussen al common practise.

In ons land zijn we nog niet zover.  Het begrip ‘mindfulness’ is de laatste jaren redelijk ingeburgerd. Maar het woord weerhoudt vooralsnog menig nuchtere Nederlandse ceo of manager hiervoor toepassingen te zien in zijn of haar werk. Een mindful of empathisch leider is iemand die zichzelf kent, zelfbewust is, veerkrachtig, emotioneel intelligent, creatief en inspirerend is. Daarbij draait het vooral om oprechte aandacht en onbevooroordeeld luisteren naar de medewerkers. Deze eigenschappen worden belangrijker. Niet in de laatste plaats omdat de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt daarom vragen. Deze markt flexibiliseert in rap tempo. Maar ook doordat mensen zelf snel verder willen als het ze niet bevalt.  Met name jonge mensen vragen zich veel meer af wat hun waarden zijn, wat ze belangrijk vinden in hun werk. Ze willen meer in gesprek gaan en blijven.

De tools van empathisch leiderschap kunnen hierbij behulpzaam zijn. Ze zorgen van binnenuit voor ontspanning en een grotere focus omdat het meer gericht is op het welzijn van de mens, cognitieve groei en sociale vaardigheden. Belangrijk is dat ceo’s en managers meer bewust worden van hun eigen conditioneringen. Zolang je dat niet bent kun je niet oordeelloos, oprecht en met aandacht luisteren naar je medewerkers. Een sfeer van veiligheid creëren, begint bij de top. De ceo is hierin erg bepalend. Als mensen zich veilig voelen en geen stress ervaren presteren ze beter, zijn ze minder vaak ziek en is er minder verloop onder het personeel. Bij mensen binnenlopen, interesse tonen in hun persoonlijke situatie of hobby’s geeft mensen het gevoel dat ze er toe doen.

Waar het om gaat is dat een leidinggevende ontspannen zijn focus kan bewaren, zonder het winstoogmerk uit het oog te verliezen.

‘mensen doen graag wat ze altijd al hebben gedaan, maar in de toekomst zal empathisch leiderschap geen ‘nice to have’ meer zijn maar een ‘must to have’, aldus de Amerikaanse Harvard hoogleraar Leadership Bill George.

Voor het hele artikel mindful leiderschap verwijs ik naar fd weekend 14 mei 2016, Annemieke Diekman, freelancejournalist

© Levensdoelen.nu 2020