Levensdoelen.nu header

Blog 15: (Zelf)compassie

Levensdoelen.nu - Anne-Marie de Lint, Levensdoelcoach

In de derde coaching bijeenkomst komt COMPASSIE aan bod.  Waarom? Omdat zonder compassie of mildheid de kans op strijd en het in stand houden van strijd erg groot is.

Het leven is soms hard. Ondanks onze beste intenties gaan dingen fout, soms heel erg fout. 40% van de huwelijken eindigen in een scheiding, we halen deadlines niet, schrappen familie en vrienden uit levens, falen voor een examen, worden ziek, ervaren stress enz.  Hoe reageren we hier meestal op? De reacties naar onszelf en anderen zijn vaak genadeloos hard. Door meer mildheid te cultiveren kunnen we leren op een aardige manier met ons zelf en anderen om te gaan. Het wordt minder waarschijnlijk dat we in een negatieve emotie-gedachte cyclus terecht komen en dus minder negatieve emoties ervaren. Compassie opent meer de mogelijkheid om ook de positieve kant van een ervaring te zien. Doordat we niet verstrikt raken in een cyclus van gedachten en emoties, kunnen we zien dat ieder falen een mogelijkheid tot succes in zich draagt.  In plaats van ons zelf of anderen tot een zondebok te maken, helpt compassie om ons zelf en anderen te vergeven. Als we van ons zelf beginnen te houden komt de rest vanzelf! Charlie Chaplin schreef een compassievol gedicht naar zichzelf. Probeer het ook eens. Liefde, verbondenheid en acceptatie zijn jouw geboorterecht. Om dit recht toe te eigenen hoef je alleen maar naar jezelf te kijken.

Gedicht geschreven door Charlie Chaplin op zijn 70e verjaardag (1959).

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

begreep ik dat ik steeds weer en bij iedere gelegenheid, op het juiste moment en op de juiste plaats ben.

Dat alles wat gebeurt goed is.

Vanaf dat moment heb ik rust.

Nu weet ik dat men dat VERTROUWEN noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

kon ik accepteren dat emotionele pijn en lijden,

slechts waarschuwingen voor me zijn, dat ik niet mijn waarheid leef.

Nu weet ik dat men dat AUTHENTICITEIT noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

ben ik ermee opgehouden naar een ander, beter leven te verlangen.

Ik kon zien dat alles om me heen een uitnodiging is om te groeien.

Nu weet ik dat men dat rijpen noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

ben ik ermee opgehouden mezelf van mijn vrije tijd te beroven.

Ik ben opgehouden met het bedenken van geweldige projecten voor de toekomst.

Op het moment doe ik slechts dat wat me vreugde en plezier brengt,

waar ik van hou en wat mijn hart blij maakt.

Op mijn manier en in mijn eigen tempo.

Nu weet ik dat men dat EERLIJKHEID noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

heb ik me bevrijd van alles dat niet gezond voor me was.

Van eten, mensen, dingen en situaties,

van alles dat me steeds maar weer naar beneden trok, weg van mezelf.

In eerste instantie noemde ik dat gezond egoïsme,

nu weet ik dat het ZELFLIEFDE is.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

ben ik gestopt met altijd gelijk willen hebben.

Daardoor heb ik me steeds minder geïrriteerd.

Nu weet ik dat men dat NEDERIGHEID noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

heb ik geweigerd nog langer in het verleden te leven

en me zorgen te maken om de toekomst.

Nu leef ik alleen nog maar in het ogenblik, daar waar alles gebeurt.

Zo leef ik op dit moment iedere dag en noem het BEWUST ZIJN.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

begreep ik dat mijn denken me klein en ziek kan maken.

Op het moment dat ik mijn hart liet spreken echter,

werd mijn verstand, mijn denken, een belangrijke partner.

Deze verbinding noem ik nu DE WIJSHEID VAN HET HART.

We hoeven niet meer bang te zijn om ons bloot te geven,

Ook hoeven we geen conflicten met onszelf en anderen te vrezen:

zelfs sterren botsen weleens op elkaar en juist daardoor ontstaan er weer nieuwe.

Nu weet ik: DAT IS HET LEVEN…

Bron: Anne-Marie de Lint, positieve psychologie

© Levensdoelen.nu 2020