Levensdoelen.nu header

Levensdoelen.nu - Anne-Marie de Lint, Levensdoelcoach

Betekenis geven aan je leven, je relatie of je werk houdt veel mensen bezig. Een van de belangrijkste redenen is dat die betekenis bepalend is voor de manier waarop mensen hun leven inrichten. Zingeving en betekenisverlening geven richting aan je leven en zorgen voor samenhang van de afzonderlijke elementen van het leven.

Zingeving kan, wat meer wetenschappelijk, omschreven worden als de mate waarin mensen het belang zien van hun leven of daaraan betekenis geven, wat samengaat met de mate waarin mensen een missie of een doel in hun leven ervaren. Volgens Wong (2014) is een hoge kwaliteit van leven niet mogelijk zonder zingeving en doelgerichtheid.

Mensen die aangeven dat hun leven betekenis heeft, zijn aanzienlijk meer tevreden met hun leven dan mensen die dat niet kunnen aangeven. Als bron van betekenis noemen mensen vaak andere mensen. Maar ook werk, een doel of een missie, of spirituele inhoud kan een bron van betekenis zijn.

De positieve psychologie heeft belangstelling voor zingeving omdat die medebepalend is voor betrokkenheid, tevredenheid met het leven, positieve ervaringen en vertrouwen in jezelf. Er zijn veel domeinen waar die betekenisverlening een rol speelt: op school, op het werk, in relaties, bij ziekte, bij ouder worden, bij coaching en in therapie. Ook zijn er tests die meten in hoeverre mensen het leven als zinvol ervaren en zijn er andere mogelijkheden, bijvoorbeeld via verhalen, om meer zicht te krijgen op zingeving.

Tijdens het congres: ”Zin in leven en werk” wordt ingegaan op de betekenis die zingeving heeft. Hoe dat in ons persoonlijke leven, in onze relaties, in het onderwijs en op het werk een rol speelt. Gekeken wordt naar mogelijkheden om mensen te ondersteunen in het vinden van zingeving via coaching en therapie.

Volgens Seligman worden mensen niet zozeer gedreven door het verleden, maar eerder getrokken door de toekomst. Zingeving zonder toekomstperspectief is lastig. Het weerspiegelt de basale menselijke behoefte aan orde, relaties en hoop, en moet actief gezocht en gekoesterd worden.

Levensdoelen.nu  wisselt ook, samen met jou, gedachten uit over de kracht van het toekomstperspectief en hoe jij, als mens een positief en krachtig perspectief kunt opbouwen dat bij je past en dat in overeenstemming is met je waarden en kwaliteiten.  

Bron: Tijdschrift Positieve Psychologie, Jan Walburg

© Levensdoelen.nu 2020