Levensdoelen.nu header

Blog 17 - Liesbeth Dillen: "De economie die ik nu zie ontstaan, is erop gericht hoe je mensen geëngageerd krijgt."

Ze was voorbestemd om topvrouw van Ikea in Nederland te worden, nu traint ze de toekomstige leiders van grote bedrijven als Volvo en Coca-Cola. Liesbeth Dillen over de nieuwe economie, waarin werk zinvol moet zijn.

 

Dillen: "Mijn moeder was een typisch Nederlandse vrouw uit de jaren zestig, die stopte met werken toen de kinderen kwamen. Eind jaren zeventig overleed mijn vader op achtendertigjarige leeftijd. Dat overlijden heeft me een elektroshock gegeven. Ik was zeventien, had een vriend die later in de vliegtuigindustrie in Seattle wilde gaan werken. Ik zou mee, als partner van. Toen stond daar mijn moeder: twee tienerdochters, geen inkomen. Voor mij verbrijzelde op dat moment het Nederlandse model. Dat nooit. Onmiddellijk stond vast: ik zal zorgen voor mijn eigen financiële onafhankelijkheid want die bepaalt mijn vrijheid."

Op haar veertigste werd Dillen de golden girl genoemd. Het lag in de lijn der verwachting dat zij CEO van IKEA Nederland zou worden. Dat zou betekenen dat zij verantwoordelijk zou worden voor een miljard omzet per jaar, voor vijfduizend man/vrouw personeel. Toch koos zij op een gegeven moment voor een andere carrière. Nu traint Dillen de leiders van de toekomst en merkt: “in de top van het bedrijfsleven moet het over zingeving gaan. "Zingeving komt bedrijven binnensijpelen als drijfkracht voor verandering."

Wat zij bij IKEA heeft geleerd, en nu ook toepast bij haar cliënten is: return on society. Wat draagt het bedrijf bij aan de maatschappij? Dat is op de lange termijn gericht, stelt de vraag centraal wat het product of de dienst de maatschappij uiteindelijk oplevert.

"Bij het oude werken, gericht op winst, was het puur rationele economisch en financieel denken het belangrijkst. Allemaal zaken gericht op het hoofd, en dus op de ratio. Binnen de zingeving: het oude werken richtte zich compleet op het zinrijke, het definiëren van het werk, en het formuleren van taken en opdrachten. De economie die zij nu zie ontstaan, is sterk gericht op de vraag hoe je mensen geëngageerd krijgt. Want overal moeten we nu meer met minder doen en de efficiëntie moet omhoog. Dat is een vraag voor het hart en voor de handen. Als het management van de toekomst er niet in slaagt personeel en cliënten te raken, worden ze afgeschaft.

Waarderen je klanten je organisatie niet dan is de kans groot dat je personeel dat nog minder doet. Een organisatie op zich is niets, je personeel maakt een organisatie tot wat het is. Een nieuw product of een nieuwe dienst ontwikkel je niet vanuit je directiekamer of de researchafdeling, dat doe je samen met mensen van de werkvloer en samen met je cliënten. Die co-creatie werkt niet alleen intern, maar ook tussen bedrijf, klanten, externe experts, universiteiten etc."

Voor het hele interview: TROUW Peter Henk Steenhuis 28/08/2016

© Levensdoelen.nu 2020