Levensdoelen.nu header

Levensdoelcoach Anne-Marie de Lint, Levensdoelen.nu

Conclusie van een onderzoek dat het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) in januari 2017 presenteerde.

Wat is er nou zo vreemd aan hoogbegaafd? Ze blijken zich snel te vervelen in hun werk. Verrassend? Nee, hoogbegaafde kinderen vervelen zich ook snel op school. Waarom zou dat later veranderen? Uitspraak van een van de onderzoekers, Noks Nauta: "De kans is heel groot dat hoogbegaafden slimmer zijn dan hun leidinggevende. Daar moeten ze mee leren omgaan."

             Omgekeerde wereld

             Stel, jij bent manager van een bedrijf met nogal wat fysiek gehandicapten in dienst, hoe zou jij je taak dan omschrijven? Niet zo moeilijk: als degene die verantwoordelijk is voor de aanpassingen waardoor de gehandicapten goed tot hun recht komen. En als die aanpassingen er niet komen, moeten zij - de gehandicapten - daar dan maar mee leren omgaan?

Stel: je hebt hoogbegaafden in dienst, hoe zou je dan je taak als manager moeten omschrijven? Ook niet zo moeilijk. Maar wat gebeurt er als een derde van onze meest begaafde landgenoten thuis zit, omdat ze zich vaak vervelen of problemen hebben met hun leidinggevenden? Dan zeggen we dat 'ze' ermee moeten leren omgaan dat ze slimmer zijn dan hun leidinggevenden.  

De leidinggevenden moeten ermee leren omgaan dat sommige werknemers slimmer, véél slimmer zijn dan zij. Dat is een stuk lastiger dan ervoor zorgen dat er een paar drempels worden weggehaald, zodat iemand die slecht ter been is niet struikelt op de werkvloer. Want dit raakt aan de eigenwaarde van de leidinggevende - don't call me stupid! - en de eigenwaarde van managers of leidinggevenden is soms groter dan wellicht strikt noodzakelijk voor het goed uitoefenen van hun functie.     

Zingeving

René ten Bos, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, heeft veel geschreven over de rol van de manager en zijn taken. Kern van zijn betoog: de leidinggevende is er voor de organisatie, de organisatie niet voor de manager. Het vreemde aan het onderzoek onder de hoogbegaafden is hun bescheidenheid en hun zelfverwijt. 'Het ligt aan mezelf,' zeggen ze. Ze noemen zichzelf ook ongedurig, perfectionistisch, veel eisend, snel verveeld. En ze hebben moeite met autoriteit en met managementbullshit.    

Allemaal makkelijk noch leuk. Zeker niet voor een manager om goed mee om te gaan. Zingeving is niet altijd makkelijk of leuk. Het is duivels lastig, maar het behoort wel tot takenpakket van de leidinggevende: de beste mensen in je organisatie weten te krijgen, te houden en ze zo goed mogelijk laten functioneren. Hoogbegaafden aan het werk krijgen, is een kwestie van zingeving.

            Bron van volledig artikel:

            Trouw, Peter Henk Steenhuis in een serie columns. Daarbij maakt hij gebruik van de inzichten van de in 2015 overleden 'Denker des Vaderlands' René Gude (1957-2015).

Gude onderscheidde vier soorten zin. De eerste noemt Gude het Zinnelijke, het lekkere, het lijfelijke aspect, het lustvolle. De tweede het zintuiglijke, het esthetische. De derde het zinrijke. Gude: 'We ervaren zin, doordat we volzinnen maken, in staat zijn te verwoorden wat we beleven, ervaren, maken, doen. Dit is de meest letterlijke vorm van zingeving door betekenisgeving.' Als laatste onderscheidt Gude het zinvolle, dat je bijvoorbeeld achter de doelstelling staat van de ondernemingen waar je werkt.

© Levensdoelen.nu 2020