Levensdoelen.nu header

Blog 11- Levenslooppsychologie

Anne-Marie de Lint, Levensdoel coach

De levenslooppsychologie gaat uit van het idee dat de menselijke ontwikkeling plaatsvindt in interactie met zijn omgeving.  De mens is dus niet voorgeprogrammeerd of statisch, maar is dynamisch. Hij leert met vallen (tegenslag) en opstaan (successen).  Zijn leven lang. Onderzoek op het gebied van de levenslooppsychologie bestudeert het individu dan ook in interactie met zijn omgeving en heeft als doel de individuele ontwikkeling beter te begrijpen en te stimuleren.  Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt daarbij de nadruk op het bevorderen van welzijn, groei en zelfrealisatie. 

Waarom?

Omdat we allemaal anders zijn. We lopen allemaal ons eigen, unieke leven.  Waar de één linksaf slaat, slaat de ander rechtsaf of blijft stil staan. Waarom zijn we wie we zijn? Waarom maken we de keuzes die we maken? En in hoeverre bepalen we onze eigen eindbestemming? De Levenslooppsycholoog zoekt antwoord op deze vragen om zo mensen in alle levensfasen optimaal te begeleiden bij het maken van keuzes en het vormen van eigen antwoorden op verschillende levensfasen.

Ontwikkeling is een levenslang proces met hoogtepunten, dieptepunten en momenten van stabiliteit. Iedere levensfase gaat gepaard met nieuwe mogelijkheden. De Levenslooppsycholoog kan helpen deze mogelijkheden te herkennen en aan te grijpen. Daarbij rekening houdend met de ontwikkeling op verschillende terreinen, waaronder het lichamelijke, het cognitieve, het sociale en het emotionele gebied van ontwikkeling.

Kortom….De unieke ontwikkeling van een individu richting geven in de verschillende levensfasen.

Vaar je eigen koers (samen met anderen) !

Anne-Marie de Lint

Bron: Open Universiteit;  Nele Jacobs, hoogleraar Levenslooppsychologie

© Levensdoelen.nu 2020