Levensdoelen.nu header
Blog 8: Positieve Psychologie – Ken je eigen kwaliteiten! (deel 3)
Levensdoelen.nu Anne-Marie de Lint, Levensdoel coach
 
Dagelijks hoor ik dat iemand ‘iets heel anders wil doen’ met z’n leven en/of werk. Dat is natuurlijk prima want het heeft weinig zin om ‘afgestompt’ te volharden in iets dat geen voldoening geeft. Toch even een kleine waarschuwing. Bij dat soort gesprekken valt het mij (te) regelmatig op dat mensen vaak niet weten of ‘de nieuwe weg’ wel écht bij hen past.
 
Vooral als je van plan bent een andere richting in te slaan is het geen overbodige luxe om objectief vast te stellen wat je wel en niet kunt. Voldragen inzicht in je eigen kwaliteiten verhoogt de kans op succes en voldoening.
 
Tools uit de positieve psychologie bevatten een groot aantal hulpmiddelen voor het in kaart brengen van je kwaliteiten. Mensen verschillen op veel manieren van elkaar. Zodoende kan de beste keuze voor de één een vreselijke keuze zijn voor de ander. In een poging om verschillen tussen mensen op een positieve manier in beeld te brengen, heeft onderzoek binnen de positieve psychologie uitgewezen dat er verschillende kwaliteiten zijn die gerelateerd kunnen worden aan het subjectieve gevoel van ‘welzijn’. De onderzoeker Linley omschrijft kwaliteit als ‘iemands reeds bestaande capaciteit om te handelen, te denken of te voelen op een manier die authentiek is en energie opwekt en die persoon in staat stelt optimaal te functioneren, zich te ontwikkelen en te presteren. Voorbeelden van kwaliteiten zijn bijvoorbeeld sociale intelligentie, dankbaarheid, leergierigheid, moed en onverschrokkenheid, eerlijk en rechtvaardig, vrolijk en humoristisch en leiderschap. Als de tijd daar is om belangrijke, juiste keuzes te maken dan is het belangrijk om inzicht te hebben in je eigen kwaliteiten. Stel iemand beschikt over veel kwaliteit op de vlakken van sociale intelligentie en het werken in groepen. Als die persoon een beroep kiest waarbij zij, in haar eentje, veel tijd doorbrengt achter de computer dat zal zij zich waarschijnlijk niet gelukkig voelen. Het werk zal waarschijnlijk geen bevrediging opleveren. Diezelfde gedachtenlijn geldt ook voor een creatief iemand die waarschijnlijk veel meer plezier zal ontlenen aan de aanschaf van een (dynamisch) product als een piano waarmee zij haar creativiteit kan uiten dan aan een (statisch) product waarmee die creatieve interactie niet mogelijk is. Onderzoek wijst dan ook uit dat juiste inzet van kwaliteiten leidt tot tevreden werknemers, verhoging van eigenwaarde, positieve emoties, vitaliteit en minder stress. 
 
Kortom, als je voor een belangrijke keuze staat is het relevant je af te vragen of jouw kwaliteiten zodanig zijn ‘geconfigureerd’ dat deze passen bij de nieuwe weg die je in wilt slaan. Er zijn veel manieren om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten. Als eerste kan je de online ‘Values in Action’ vragenlijst invullen. Toegang is gratis; zie http://www.viame.org/ Als tweede is het zinvol om mensen die jou goed kennen te vragen welke top-vijf kwaliteiten ze jou toedichten en waarom. Als laatste is het goed om te reflecteren over vragen als ‘wanneer was ik op mijn best?. Wanneer voel jij ben ik echt mezelf? Welke dingen doe of leer ik met natuurlijk gemak?
 
Als je het serieus aanpakt kan je je kwaliteiten op die manier binnen enkele dagen in kaart hebben gebracht. Vooral als je nog niet helemaal zeker bent van de weg die je in wilt slaan is jouw ‘kwaliteitenkaart’ een prima instrument om je plannen nog eens extra te toetsen voordat je een keuze maakt. 
 
Tegelijkertijd niet vergeten wat John Lennon zei ‘ Life is what happens when you are making other plans’… 
 
Anne-Marie de Lint
Levensdoel coach
 
Bron: How positive psychology can help you to make the right choices”, Hugo Alberts, docent psychologie Universiteit Maastricht.

© Levensdoelen.nu 2020