Levensdoelen.nu header

BLOG 7: Positieve Psychologie - Autonomie en Authenticiteit (deel 2)
Levensdoelen.nu Anne-Marie de Lint, Levensdoel coach

Stil staan bij ‘keuzes maken’. In mijn vorige blog heb ik uiteengezet dat de positieve psychologie ‘tools’ aanreikt voor het maken van levenskeuzes. Keuzevrijheid (autonomie) en authenticiteit zijn twee belangrijke kernwaarden binnen de positieve psychologie. Autonomie betekent dat mensen zelfstandig keuzes kunnen maken en zelf de vrijheid hebben hun leven in te richten zoals zij dat willen. Authenticiteit verwijst naar de van binnenuit gevoelde oproep om trouw te blijven aan jezelf en je eigen unieke levenspad te volgen, zonder al te veel bemoeienis van anderen. Autonomie en authenticiteit zijn dus nauw met elkaar verbonden.
Autonomie zorgt er voor dat je zelf kapitein bent op je schip. De rol van authenticiteit daarbij is die van navigator of routeplanner (zie ook de zeilboot metafoor op mijn website). Authenticiteit bepaalt de koers die gevaren moet worden en stuurt daarmee het keuzeproces in een bepaalde richting.

Het lijkt misschien een open deur maar Dr. H. Alberts gebruikt een paar treffende voorbeelden om te laten zien dat je betere keuzes kunt maken als je ‘autonoom’ bent; keuzes, die een duurzame, positieve bijdrage leveren aan het gevoel van welzijn en zelfbeschikking. Onderstaand een paar voorbeelden om uit te leggen wat ik bedoel.

Volgens de theorie van zelfbeschikking – een belangrijk kader binnen de positieve psychologie – wordt de uitkomsten van keuzes sterk beïnvloed door de achterliggende drijfveren. Mensen maken keuzes om redenen die uiteenlopen van het ontlopen van straf tot het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Autonomie en authenticiteit zijn sleutelwoorden. Als mensen het gevoel hebben dat zij geen invloed hebben op ‘hun’ keuzes dan zullen deze waarschijnlijk niet leiden tot meer geluk of welzijn. Zo zal een werknemer die een opleiding volgt omdat hij daarmee zijn kans op ontslag denkt de verkleinen een dergelijke opleiding waarschijnlijk minder waarderen dan een werknemer die dezelfde opleiding volgt voor haar persoonlijke ontwikkeling. Eenzelfde redenatie geldt voor iemand die probeert af te vallen omdat anderen haar dan niet langer negatief zullen beoordelen in plaats van iemand die wil afvallen omdat gezondheid een belangrijke waarde vertegenwoordigt in haar leven. Onderzoek heeft uitgewezen dat het maken van autonome keuzes een positieve invloed heeft op het gevoel van welzijn en vice-versa.

Kortom, als je wordt geconfronteerd met een belangrijke keuze probeer dan te achterhalen waarom je een bepaald pad wilt inslaan. Als je wilt toetsen of een bepaalde keuze écht een duurzame positieve bijdrage zal leveren aan het gevoel van welzijn, stel jezelf dan de volgende vraag: ‘Als ik echt vrij kon kiezen, en geld, goedkeuring, bewondering, angst, schuld of schaamte zouden geen rol spelen, zou ik dan nog steeds dezelfde weg inslaan? Kortom, een kernvraag om bij stil te staan op ‘mijlpaalmomenten’ in je leven.

Ik wens je veel succes met het maken van de juiste keuzes!

Live your Life the way you want to be remembered !

Anne-Marie de Lint

© Levensdoelen.nu 2020