Levensdoelen.nu header

Blog 6: Anne-Marie de Lint, Levensdoel coach
Positieve psychologie (deel 1):

Het is maandagmorgen. Prima moment om even te bloggen over een interessant stuk dat ik onlangs heb gelezen van Dr. Hugo Alberts. Als één van de voortrekkers van Positieve Psychologie weet hij prachtig te illustreren hoe deze nieuwe stroming aansluit bij ons dagelijks leven.

“ Keuzevrijheid wordt vaak gezien als een grote verworvenheid van onze Westerse maatschappij. Wel jammer dat je soms het gevoel hebt om over alles een keuze te moeten maken. Dit geldt uiteraard voor allerlei praktische zaken zoals kleding, eten, verzekeringen en vakantiebestemmingen. Maar deze vrijheid wordt ook steeds belangrijker bij keuzes rondom politieke, duurzaam ondernemen, religie en je eigen persoonlijke ontwikkeling. Sinds de industriële revolutie, maar met name na de intrede van het on-line tijdperk, wordt ieder mens te pas en te onpas gedwongen tot keuzes. Inderdaad ‘gedwongen’. Iedereen die actief deelneemt aan de moderne maatschappij, met ‘transparantie’ als nieuw dogma, moet mee in de maalstroom van keuzes die dagelijks, gevraagd en ongevraagd, op ons bord belanden.

Dit roept de vraag op hoe je ervoor kunt zorgen dat je zo vaak mogelijk de juiste keuzes maakt. Bij keuzes met een maatschappelijke of geestelijke invalshoek biedt de Positieve Psychologie drie stevige aanknopingspunten. Allereerst speelt ‘autonomie’ een grote rol. Als wij keuzes maken is het belangrijk te weten dat ‘gedwongen’ keuzes zelden een bijdrage leveren aan ons gevoel van welzijn. Keuzes die wij autonoom maken doen dat wél. Ook is het waardevol om inzicht te ontwikkelen in onze eigen kwaliteiten. Dit inzicht stelt ons in staat om onszelf beter te doorgronden om daardoor tot betere keuzes te komen. Als laatste is (natuurlijk) ‘mindfulness’ een prachtig instrument om ons volledig te concentreren op onze eigen waarnemingen op specifieke momenten of situaties. Door deze waarnemingen wordt het mogelijk om een duidelijk beeld te creëren van wie écht zijn en wat wij nastreven.”

Gewapend met, onder andere, deze drietand ( autonomie, kwaliteiten en mindfulness) uit de Positieve Psychologie moet het écht mogelijk zijn om tot optimale keuzes te komen qua levensdoelen !

Wordt vervolgd……………………………

Bron: Voor het schrijven van deze blog heb ik mij laten inspireren door het artikel: “How positive psychology can help you to make the right choices”, Hugo Alberts, docent psychologie Universiteit Maastricht.

Anne-Marie de Lint
Levensdoelcoach
Augustus 2015

© Levensdoelen.nu 2020