Levensdoelen.nu header

BLOG 5: Levenskunst, uit: ‘Mijn visie op levenskunst van Joep Dohmen’
Anne-Marie de Lint, Levensdoel coach

In mijn sessies komen onder andere waarden, motivatie en authenticiteit aan bod.  Waarden, motivatie en authenticiteit zeggen veel over levenskunst. Joep Dohmen, hoogleraar aan de Universiteit van Humanistiek, schreef een boek over levenskunst. In het kort hoe hij levenskunst onder andere ziet. Voor het hele artikel zie www.evdaimonia.com/joep-dohmen

Levenskunst, motivatie en authenticiteit

“Ik zie levenskunst als een vorm van morele psychologie, een strategie om meer zicht te krijgen op welke waarden voor de toekomst bepalend zijn voor onze identiteit en richtinggevend voor ons leven.

Als zodanig heeft zelfkennis ook een belangrijke sturende werking.

Wie zichzelf leert kennen ontdekt, behalve vele illusies, gaandeweg hopelijk ook waar het hem uiteindelijk om gaat. Zelfonderzoek is ook de zoektocht naar een levensvorm of levensstijl waarin iemands fundamentele verlangens tot hun recht komen. …… Het komt aan op vragen als: waardoor werd ik tot dusver gedreven? Hoe wil ik verder? Welke verlangens wil ik vanaf hier ontwikkelen? Gaandeweg kan iemand ontdekken wat hij echt wil en in welke oriëntatie hij wil leven.

………Wie zich buigt over de waarde van verlangens kan misschien ‘worden wie hij is’, dat wil zeggen authentiek. …….Weten wat men echt de moeite waard vindt.

De meest fundamentele bezinning op onszelf betreft dus het bepalen van onze diepste motivatie. ….. Daarmee zal ons leven niet langer een gedachteloos toeval zijn maar, als het lukt, een zinvol leven.”

Uit: Mijn visie op levenskunst, Joep Dohmen

Anne-Marie de Lint

Levensdoel coach

© Levensdoelen.nu 2020