Levensdoelen.nu header

BLOG 3: Anne-Marie de Lint, Levensdoelcoach
‘Laudato si’, milieu-encycliek van Paus Franciscus

Deze week  ontstond er veel commotie over het uitlekken van de ‘Groene encycliek” van paus Franciscus. Dit ‘uitlekken’ heeft er voor mij in ieder geval voor gezorgd dat ik uitkeek naar het pauselijk document.

Wat maakt de encycliek zo bijzonder? *De boodschap komt uit het Vaticaan. Er zijn meer belangrijke personen en organisaties die pleiten voor een duurzamere wereld, denk aan Al Gore, Robert Kenndy jr. . (RFK jr. sprak deze week tijdens een seminar op de Erasmus Universiteit en pleitte voor een vrije markt die ingezet moet worden om een economie te creëren die zich vergroent en nieuwe banen schept), Ban Ki-moon, Greenpeace en Het Wereld Natuurfonds. Maar hun publiek heeft zeker niet de omvang van de rooms-katholieke kerk! * De boodschap is voor iedereen, het is een oproep ‘aan alle mensen van goede wil’. Een oproep om nu werkelijk werk te maken voor het behoud van onze wereld. Ondanks de verschillen in theologische tradities is er verbondenheid door de passie voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en voor een rechtvaardige orde van de wereldwijde economische betrekkingen.

Wat staat er o.a. in de milieu-encycliek? De paus roept op tot “integrale ecologie”: Zorg voor schepping is onlosmakelijk verbonden met zorg voor de armsten. Hij schrijft over cultuur van verspilling die de mens ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van de hulpbronnen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Verder beschrijft de paus uitgebreid de huidige klimaatcrisis, watervervuiling, biodiversiteit en het verdwijnen van de bossen.

Nederlandse natuur- en milieuorganisaties hebben waardering voor het pauselijk schrijven.

  • “Wat mij aanspreekt, is dat de paus niet alleen pleit voor biodiversiteit maar ook voor de bescherming van culturele diversiteit. Die gaat teloor als wij alles uitdrukken in een economische waarde”. (J. van de Gronden, WNF).
  • “De encycliek eindigt met een “Gebed voor de aarde’. Daarin wordt God gevraagd de harten te raken van degenen die alleen maar op winst uit zijn, ten koste van de armen en de aarde”. (M. Vonk, Lector Ethiek Hogeschool Deventer).
  • “Wat me aanspreekt is hoe de paus zijn boodschap in de encycliek verkondigt. Hij houdt zich aan het ideaal, maar toont begrip en mildheid over dat niet alles in deze wereld ideaal is. De onderliggende verbindende waarde is liefde en respect voor alle vormen van leven en het web of live, de gemeenschap en onderlinge afhankelijkheid van alle leven”. (H. Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappij aan de Universiteit van Utrecht).
  • Het leven gaat niet alleen om materiële welvaart, maar ook om behoud van de natuur en zorg voor elkaar”. ( JP van Soest, zelfstandig adviseur en auteur op het gebied van duurzaamheid).

Graag sluit ik mijn BLOG af met een verwijzing naar een link op YouTube. Deze ontving ik deze week van mijn schoonmoeder. Een prachtig filmpje van David Attenborough. Net zoals paus Franciscus heeft ook hij al vele harten geraakt. “WHAT A BEAUTIFUL WORLD”, keep it this way”.

www.youtube.com/embed/auSo1MyWf8g?rel=0

Anne-Marie de Lint

Bronnen: - TROUW, 19 juni 2015 Een pluim voor het werkstuk van de paus, Emiel Hakkenes,

- YouTube

- RD.nl Kerk en religie

© Levensdoelen.nu 2020