Levensdoelen.nu header

BLOG 1. Anne-Marie de Lint, levensdoelcoach:
OUDERS, NEEM TIJD VOOR JE ZELF !

Deze week heb ik in ‘TROUW’ ( 3juni 2015) het artikel “OUDERS, EIS NU EENS TIJD VOOR JEZELF” van Carolien Gravesteijn, Lector Ouderschap en Ouderbegeleiding aan Hogeschool Leiden, met veel plezier en interesse gelezen.
“Iedere ouder-vooral moeder- zal het herkennen: het idee dat er van alles moet. Alles is eigenlijk nog niet genoeg, er moet méér. Veel ‘ballen’ moeten in de lucht worden gehouden. Met name het opvoeden van kinderen vraagt veel tegenwoordig. TIJDSCHRIFTEN, TELEVISIE, RADIO, FACEBOOK, INTERNET ETC. , de sociale Media raakt niet uitgepraat over het (positief) opvoeden. Om hun kinderen maar zoveel mogelijk te ondersteunen in de ontwikkeling, slaan ouders massaal aan het puzzelen, lezen en schrijven. Ouders worden verantwoordelijk gehouden voor het geluk van hun kinderen, maar ook de school, de sportclub en de buurt draagt bij aan die verantwoordelijkheid,” aldus Carolien Gravesteijn.
Hoe positie van ouders versterken? “De focus ligt nu alleen op de opvoeding, maar er is méér! Zijn stellen voorbereid om vader en moeder te worden, hoe is de partnerrelatie, en hoe ziet de sociale omgeving eruit? Factoren die ook van invloed zijn op ouderlijk welzijn.” Ouders moeten een stem krijgen: Wat heb jij nodig? En wat wil jij weten?” “Als ouders de ontwikkeling van hun kinderen beter begrijpen, maakt hen dat minder onzeker. Als zij begrijpen dat bepaald gedrag hoort bij de levensfase van het kind, een puber pubert om zich los te maken van de ouders, ervaren zij de ‘strijd’ anders. De essentie ligt niet in de keuze van een opvoedstrategie, of die streng is of onderhandelend. De essentie is dat we tegen ouders zeggen: zorg eens goed voor jezelf. Haal je schouders eens wat vaker op. Dan zal het je een worst wezen of je huis wel of niet aan kant is, en of je kind echt drie activiteiten per week moet doen.”

Ik ben het roerend eens met Carolien Gravesteijn!
Trouw, interview Somajeh Ghaeminia

© Levensdoelen.nu 2020