Levensdoelen.nu header

Positieve emoties, zoals vreugde en hoop, kunnen fungeren als een belangrijke buffer tegen stressvolle en negatieve gebeurtenissen. Onderzoek heeft laten zien dat negatieve emoties er voor zorgen dat de aandacht en het denken van mensen ingeperkt wordt. Positieve emoties zorgen er voor dat het denken en handelen verbreed wordt. Mensen worden creatiever en staan meer open voor nieuwe ervaringen. Ook is aangetoond dat positieve emoties de verbondenheid met naasten verhoogt en tot meer vertrouwen leidt. Je wordt bewust van het effectief inzetten van positieve emoties.

Kompas2015 80Kompas2015 vorige


7. het authentieke zelf
 

© Levensdoelen.nu 2020